Ctibor Pokorny - Židovstvo na Slovensku


Books

Pokorny_Ctibor_Zidovstvo_na_Slovensku.jpg


Ctibor Pokorny - Zidovstvo na Slovensku


Ctibor_Pokorny.jpgZidovská otázka je dnes na Slovensku v popredi všeobecného záujmu. Je to prirodzené. Ináč to ani nemôže byt'. Veď židovská otázka svojím všestranným výzttamom patrí medzi dôležité otázky národa.
Ci už ide o oblasť politiky alebo kultúry, či o otázky hospodárske alebo rasové, je složitou a pálčivou otázkou zásadttého výzttamu. Od jej riešenia závisí v mnohom rozvoj slovenského národa a štátu. Národne smýšl'ajúci Slováci s istým politickým rozhl'adom o tom ani nepochybujú.

Jew - PDF


Zidovstvo_na_Slovensku.jpg

Eberhardt Gheyn - Los neo-nazis en Sudamérica La fin de l’empire romain d’Occident
WAWA CONSPI
WAWA CONSPI
The Savoisien
The Savoisien - Lenculus
Exegi monumentum aere perennius